।। पांडुरंगा करू प्रथम नमन । दुसरे चरण संतांचिया||         ||कृपाळु उदार माझा ज्ञानेश्वर । तया नमस्कार वारंवार ।।         ।। अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोक ।।        ।। संतांचे संगती मनोमार्ग गती | आकळावा श्रीपती येणें पंथे ।।        ।। वाचावी ज्ञानेश्वरी । डोळा पहावी पंढरी ।।        ।।ज्ञानियांचा राजा गुरू महाराव । म्हणती ज्ञानदेव तुम्हां ऐसें ॥
 • “ अभंग किर्तन, म्हणवोनि शरण जावे, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर शिंदे, भाग-१”

 • “ अभंग किर्तन, म्हणवोनि शरण जावे, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर शिंदे, भाग-२”

 • “ वारकरी कीर्तन, कृष्णजन्माष्टमी कीर्तन, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-१

 • “ वारकरी कीर्तन, कृष्णजन्माष्टमी कीर्तन, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-२”

 • “ वारकरी कीर्तन, कृष्णजन्माष्टमी कीर्तन, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-३”

 • काला किर्तन (कंठी धरीला कृष्णमणी) ह.भ.प.ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-२

 • काला किर्तन (कंठी धरीला कृष्णमणी) ह.भ.प.ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-३

 • काला किर्तन (कंठी धरीला कृष्णमणी) ह.भ.प.ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-४

 • काला किर्तन (कंठी धरीला कृष्णमणी) ह.भ.प.ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-४

 • काला किर्तन (कंठी धरीला कृष्णमणी) ह.भ.प.ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-५

 • काला किर्तन (कंठी धरीला कृष्णमणी) ह.भ.प.ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी. भाग-६

 • ह.भ.प. ज्ञानेश्वर शिंदे, आळंदी

 • “ भागवत कथा मराठी ”

  भक्त व भगवान कृष्ण चरित्र

  डाउनलोड करा..

 • “ भागवत कथा हिंदी ”

  भक्त व भगवान कृष्ण चरित्र

  डाउनलोड करा..

 • “ भागवत कथा इंग्लिश ”

  भक्त व भगवान कृष्ण चरित्र

  लवकरच येत आहे..

 • “ रामायण कथा मराठी ”

  भक्त व भगवान राम चरित्र

  डाउनलोड करा..

 • “ रामायण कथा हिंदी ”

  भक्त व भगवान राम चरित्र

  लवकरच येत आहे..

 • “ रामायण कथा इंग्लिश ”

  भक्त व भगवान राम चरित्र

  लवकरच येत आहे..

 • “ कीर्तन ”

  वारकरी पद्धतीने संतांचे अभंग विवरण

  लवकरच येत आहे..

 • " भजन "

  संतांचे अभंग गौळणींचे वारकरी व शास्त्रीय संगीतात गायन

  डाउनलोड करा..

 • “ प्रवचन ”

  गीता, ज्ञानेश्वरी, गाथा, एकनाथी भागवत विवरण

  लवकरच येत आहे..

 • “ व्याख्यान ”

  व्यसनमुक्ती, बालसंस्कार, विद्यार्थ्यांना, वृद्धांना मार्गदर्शन

  लवकरच येत आहे..

 • “ पारायण ”

  गीता, ज्ञानेश्वरी, गाथा, एकनाथी भागवत सुस्वर गायन

  लवकरच येत आहे..

 • “ पाठ ”

  संस्कृत व्याकरण, वेदांत, ज्ञानेश्वरी, रामायण, भागवत, इतर ग्रंथांचे पंक्तीबद्ध विवेचन

  लवकरच येत आहे..

 • “ कथा ”

  संत चरित्रे

  लवकरच येत आहे..

 • “ संकीर्तन ”

  संगीतमय नामजप

  लवकरच येत आहे..

 Dnyandev, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर शिंदे, अभंग किर्तन, वारकरी कीर्तन, कृष्णजन्माष्टमी कीर्तन, india
 Dnyandev, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर शिंदे, अभंग किर्तन, वारकरी कीर्तन, कृष्णजन्माष्टमी कीर्तन, india